Sağlık Sigortası

Sağlık sigortası kişilerin, ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve dolayısıyla geciktirilmesi mümkün olmayan tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren, ilaç harcamalarına karşı teminat veren ve tüm bu durumları kapsayan bir sağlık sigortasıdır.

Acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumla karşılaşmanız durumunda tedavi amaçlı yapılması gereken harcamalarınızı güvence altına alır.

Sigorta şirketleri tıbbi danışmanlarının onayı olmak kaydıyla, sigortalı kişinin, ameliyatı, uzun veya kısa süreli tedavileri, ameliyat veya tedaviye bağlı ilaç giderleri gibi tüm harcamalarını, azami limitlerle tam veya muafiyet olarak karşılamaktadır.

Sigorta şirketlerinin uygulamalarında farklılıklar olmakla birlikte, periyodik olarak yapılan sağlık kontrolleri, herhangi bir hastalık nedeni olmaksızın ve buna benzer harcamalar, genel olarak teminat harici tutulmaktadır.

Özel Sağlık Sigortalarının başlıca iki ana teminatı vardır. Bunlar;
Yatarak Tedavi Teminatı ve  Ayakta Tedavi Teminatıdır.

Yatarak Tedavi Teminatı, ameliyatlı ya da ameliyatsız hastanede yatarak yapılan tedaviler için hastaneye yatış ve çıkış dönemi içindeki, doktor, ameliyathane, asistan, anestezi, gerekli ve zorunlu diğer tıbbi hizmetlere ait sigortalının hastanede tedavi gördüğü süre içerisinde oluşacak giderler ile yoğun bakım ve ambulans giderlerini karşılar.

Ayakta Tedavi Teminatı ise doktor muayene, teşhis yöntemleri (MR, tomografi ve laboratuar tetkikleri gibi), küçük müdahalelerin girdiği ayakta tedaviler ve ilaç giderlerini kapsamaktadır.

Ayrıca bu iki ana teminat başlığına ek olarak, fazladan prim ödemek koşulu ile gözlük (cam/çerçeve/lens) ve dişin kapsandığı üçüncü bir teminat grubu vardır.

Acil cerrahi yatış, Acil dahili yatış, hastanede yatış süresince, maksimum 30 günle sınırlı olmak kaydıyla, Oda/Yemek hizmetlerine ait günlük giderler, Yoğun bakım günlük giderleri, ücretsiz ambulans ve ücretsiz check up hizmetlerini içerir.