TAMİRHANE SORUMLULUK SİGORTA POLİÇESİ

Kategori: 19 Haz 2010

TAMİRHANE SORUMLULUK SİGORTA POLİÇESİ

Tamirhanelere düzenleyeceğiniz 3. Şahıs Mali Sorumluluk sigorta poliçelerinde, aşağıda yazılı olan klozun kesinlik dahil olduğunu teyit ve kontrol etmek gerekmektedir. Aksi takdirde, 3. Şahıs mali mesuliyet sigortası genel şartlarına göre, araçlarla ilgili hertürlü hasar teminat kapsamı dışında kalmaktadır.

Garaj mali sorumluluk
Poliçede belirtilen riziko adresinde bulunan müşterilere araçların , tamir, bakım ve hazırlanması sırasında meydana gelebilecek zararlar dolayısıyla, sigortalıya yöneltilebilecek mali sorumluluklar, ilişik 3.şahıs mali sorumluluk sigortası genel şartlarının 3.a maddesi 8/a fıkrası hükmü aksine teminata dahil edilmiştir.

Şayet, Test Sürüşleri ve Liftten düşme teminatı istenirse, aşağıdaki klozlarında poliçemizde yazdığını kontrol ve teyit etmeliyiz.

TEST SÜRÜŞLERİ KLOZU
Sigortalının tamir amacıyla bırakılan araçların deneme sürüşleri için, sigortalının nezaretinde bordrolu ve yeterli ehliyete haiz personeli tarafından 25 km lik bir güzergah dahilinde (gidiş-dönüş) ekli 3. Şahıs mali mesuliyet genel şartları çerçevesinde olay başına ve yıllık toplam …………….-TL ile teminat verilmiştir.

LİFTTEN DÜŞME TEMİNATI KLOZU
Sigortalının tamir amacıyla bırakılan araçların liftten düşmesi sonucu oluşan hasarlar, sigortalının hukuki sorumluluğu ve 3. Şahıs mali mesuliyet sigortası genel şartlarında olay başına ve yıllık toplam ………………-TL ile teminat verilmiştir.