Site Apartman Paket Sigorta Poliçesi

Site, apartman gibi toplu yaşam alanları ile yönetici sorumlulukları için şimdi Site / Apartman Yönetimi Ortak Alan Paket Sigortası var! Siteler ve apartmanlar her gün yangından fırtınaya, hırsızlıktan sel-su baskınına sayısız riskle karşı karşıya kalıyor. Toplu yaşam alanları için geliştirilen Apartman Sigortası, tüm bu durumlara karşı güvence verirken, apartman ve site yöneticilerinin sorumluluklarını da tek bir poliçede teminat altına alıyor.

Neler Güvende, Neleri Kapsar?

Site Apartman Paket Sigortası ile Neler Güvende?

Site/Apartman Ortak Eşyası

Site/apartmana ait para, kıymetli eşya, tesisat sistemi, camlar ve ortak alanı kapsayan diğer ayrıntılar güvence altındadır.

Site/Apartman Sakinleri

Apartman sakinlerinin beklenmedik risklere karşı güvenliği ve ortaya çıkacak sorunlarda görebileceği hasar, sigorta kapsamındadır.

Site /Apartman Yönetimi ve Çalışan Sorumluluğu

Teminatlar

Yangın, Yıldırım, İnfilak, Duman

Yangın vakaları, yıldırım, infilak veya dumanın site/apartmanın ortak alanlarına verdiği zararların yaratacağı masraflar teminat altındadır.

Yangın Mali Sorumluluğu

Yangın nedeniyle meydana gelebilecek hasarlar sonucu sigortalı apartman/siteye ek olarak olay nedeniyle 3. şahısların gördüğü zararlar da sigorta tarafından karşılanır.

İzolasyon Zayıflığı

İzolasyon yetersizliği ya da kaybı nedeniyle yağmur/kar sularının, binanın dış cephe ya da terasından veya pencere, kapı ve pervazlarından sızması nedeniyle meydana gelen zararlar güvence altındadır.

Otopark Sorumluluk

Otoparkta meydana gelebilecek kazalar sonucunda 3. şahısların uğrayacağı zararlardan ötürü sigortalıya düşecek hukuki sorumlulukların meydana getirdiği masraflar, teminat kapsamındadır.

İşveren Sorumluluğu

Site/apartman yönetiminin işvereni olduğu apartman görevlisi, güvenlik, temizlik elemanı vb. ile binanın bakım-onarım işlerini üstlenen taşeron işçilerin 3. şahıslara verebileceği zararlardan ötürü yönetime düşecek hukuki sorumluluklar, teminat kapsamındadır.

Üçüncü Şahıs Sorumluluk

Apartman yönetiminin istek dışında-kazaen site sakinlerine verdiği zararlar nedeniyle siteye düşecek hukuki zorunlulukların masrafları güvence altındadır.

Asansör ve Yürüyen Merdiven Sorumluluk

Tadilat / Tamirat İşleri Sorumluluk

Sigortalı riziko adresindeki ortak alanlar içindeki tamirat, tadilat gibi faaliyetler esnasında üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararlardan doğan kanuni sorumluluklar teminata dahil edilir.

Hukuksal Koruma Teminatı

Sigortalı apartman/site yönetimi ile 3. şahıslar arasında oluşabilecek uyuşmazlıklarda yapılmak zorunda olunan hukuki savunma ve dava masrafları karşılanır.

Not: 634 No’lu Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesi B bendinde:

Kat maliklerinden her biri, aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça ortak alanın sigorta primlerine, arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

Madde 35’in C bendinde belirtilen “Yöneticinin Görevleri Arasında”:

Yönetim planında aksine hüküm olmadıkça ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi gereklidir.

maddeleri yer alır.