Quick Sigorta Çorum

Şen Sigorta olarak Quick Sigorta Acenteliği ile hizmetinizdeyiz.

Quick Sigorta A.Ş.

Quick Sigorta A.Ş., dijital satış kanalı, yurt çapında acente ve broker ağı ile hayat dışındaki tüm branşlarda, Zorunlu Trafik Sigortası, Kasko, Yangın Sigortası, Nakliyat Sigortası, Ferdi Kaza Sigortası gibi ürünleriyle faaliyet göstermekte ve müşterilerinin sigorta ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

100% Yerli Sermaye

Quick Sigorta A.Ş., 50 Milyon TL sermaye ile kurulmuş %100 Yerli bir şirkettir.

Quick Sigorta A.Ş., T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 6 Nisan 2017 tarih ve 9716 sayılı onaya istinaden hayat-dışı sigorta branşlarında aldığı ruhsat ile faaliyet göstermektedir.

Kurumsal Değerlerimiz / Temel Değerlerimiz

Quick Sigorta; birey ve kurumların risklerini güvence altına alırken aynı zamanda kişlerin, toplumun ve kurumların, herhangi bir hasar durumu yaşamaması için, risklerini önlemeye yönelik her türlü sosyal ve eğitim faaliyetlerini şeklen değil, iş planının bir parçası olarak gerçekleştirir.

Quick Sigorta; bireyler ve kurumlarla olan ilişkilerini salt poliçe şartları ve iş ilişkisi üzerinden yürütmez, hasar-zarar ve diğer benzeri durumlarda kişi ve kurumların yanında güvenilir bir dost ve arkadaş olarak yer alır.

  • Müşterilerimizi tanımak ve onlara en iyiyi en kolay yoldan sunmak.
  • Sektörde yeni hizmetler konusunda öncü olmak.
  • Her zaman daha iyi hizmet ve en uygun ürünleri sunmak için heyecan ve istekle çalışmak.
  • Faaliyette bulunduğumuz çevre ve sektörün gelişimine daima katkı sağlamak.
  • Sektörün tüm tarafları ile en etkin şekilde iletişim içinde olmak ve toplum ve bireylerin gelişimine katkıda bulunacak olan projelerde yer almak.

Misyonumuz

Quick Sigorta faaliyet gösterdiği sigortacılık alanında bireylerin ve kurumların ihtiyaç duyduğu ürünler geliştirip bunları hızlı ve her ortamda sunmak için kurulmuştur. Quick Sigorta tüm iş süreçlerinde ilgili tüm taraflar ile en etkin şekilde iletişim kurmayı öncelikleri arasında kabul eder.

En yenilikçi teknolojileri kullanmak, ihtiyaçlara yönelik yenilikçi ürünler geliştirmek ve mobil teknolojilere yatırım yapmak yine Quick Sigorta’nın önem verdiği alanlar arasındadır.

Vizyonumuz

Quick Sigorta faaliyet gösterdiği coğrafyada dijital sigortacılığın öncüsü olarak hareket edecektir. Bireylerin klasik ihtiyaçlarının ötesinde, değişen hayat şartlarında ortaya çıkan risklerini güvence altına alan, sigortacılık ürünlerinin birer zorunluluk değil ihtiyaç olarak görülmesini sağlayacak anlayışın lider kurumu olmayı hedeflemektedir.

Quick Sigorta söz konusu değerleri oluşturma yolunda en nitelikli insan kaynaklarını kullanan, en verimli yönetim şekillerini uygulayan bir kurum olarak yoluna devam edecektir.