Category: Hizmetlerimiz

Tıbbi Sorumluluk Sigortası

A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi, 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların (Değişik ibare:RG-26/7/2014-29072)poliçe kapsamındaki mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti […]


Category: Hizmetlerimiz

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası

Avukatlarımızın profesyonel hayatları boyunca sayılamayacak kadar çok sayıda zorlu davaya baktıkları, yoğun tempoda müvekkillerine en iyi hizmeti sağladıkları yadsınamaz bir gerçektir. Ancak hepimiz iş hayatımızda sürekli dikkatli olmaya çalışsak da en beklenmedik anlarda, gözden kaçan noktalar veya ortaya çıkabilecek hatalar nedeniyle kendimizi zor durumda bulabiliriz. Niçin Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası ? İşte böyle hatalardan dolayı istenmeyen […]


Category: Hizmetlerimiz

Yangın Sigortası

Yangın sigortası, özel veya ticari amaçla kullanılan her türlü bina ve muhteviyatı ( bir ticarethane veya sanayi kuruluşunda bulunan makine tesisat, emtea, demirbaş), kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, infilak ile oluşan buhar, hararet ve duman gibi tehlikelerin neden olduğu fiziki hasarlara karşı sigortalıyı teminat altına alan sigortadır. Ayrıca, meydana gelmiş olan yangının söndürülmesinden oluşan muhtemel hasarı […]


Category: Hizmetlerimiz

Trafik Sigortası

Zorunlu trafik sigortası (ZTS), ilgili yasa gereği her aracın yaptırması gereken bir sigortadır. Zorunlu trafik sigortasının amacı, trafikteki bir aracın kazaya karışması durumunda, aracın karşı tarafa vereceği zararı belirli bir oranda karşılamasını sağlamaktır. Yani kaskodan farklı olarak zorunlu trafik sigortası, sigortayı yaptıran aracın değil, diğer tarafın hasarını karşılamakta kullanılır. Zorunlu trafik sigortası yaptırılmamış araçların trafiğe çıkması […]


Category: Hizmetlerimiz

Bitkisel Ürün ve Hayvan Hayat Sigortası

BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI Tüm bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Heyelan, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. Ayrıca; Meyvelerde Don riskinin neden olduğu Miktar Kaybı, Meyveler, Yaş Sebzeler ve Kesme Çiçeklerde Dolu riskinin neden olduğu Kalite Kaybı, teminatı isteğe bağlı olarak sigorta kapsamına alınabilir. SERA SİGORTASISera yapı malzemeleri, […]


Category: Hizmetlerimiz

Sağlık Sigortası

Sağlık sigortası kişilerin, ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve dolayısıyla geciktirilmesi mümkün olmayan tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren, ilaç harcamalarına karşı teminat veren ve tüm bu durumları kapsayan bir sağlık sigortasıdır. Acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumla karşılaşmanız durumunda tedavi amaçlı yapılması gereken harcamalarınızı güvence altına alır. Sigorta şirketleri tıbbi danışmanlarının […]


Category: Hizmetlerimiz

Oto Dışı Kaza Sigortası

Ticari yada kişisel faaliyetleriniz dolayısı ile karşılaşabileceğiniz tazminat talepleri sorumluluk sigortası başlığı altında yer alan ürün seçenekleri ile teminat altındadır. İşveren sorumluluk, 3. şahıs sorumluluk, tamirhane, otopark, garaj sorumluluk, asansör mali sorumluluk, mesleki sorumluluk, ürün sorumluluk ve ürün geri çağırma gibi sorumluluk poliçeleri ile ticari faaliyetleriniz nedeni ile oluşabilecek tazminat talepleri poliçe genel ve özel […]


Category: Hizmetlerimiz

Mühendislik Sigortası

İnşaat All Risk Sigortası: İnşaat all risk sigortası, inşaatın ön depolama safhasından başlar. Tahahhüt edilmiş işlerin kabulüne kadar geçen dönemde, müteahhit’in karşı karşıya kalabileceği ani ve beklenmedik riskler sonucu gerçekleşebilecek kayıp ve hasarları karşılar. Bu teminata ek olarak ek prim alınarak, teminata dahil edilebilecek riskleri, üçüncü şahıs mali mesuliyet , enkaz kaldırma, fazla mesai ve […]


Category: Hizmetlerimiz

Konut Sigortası

Evinizi ve ailenizi koruma altına alan en önemli sigortadır. Konut sigortaları evinizi yıkılmalardan, hırsızlıktan, terörden, sel/su baskınından, deprem, yer kayması , yangın  ve kazalardan korumayı amaçlayan bir sigorta çeşididir. Yeni gelen günün ne getireceği bilinmeyeceğinden konut sigortası yaşanabilecek risklere karşı sizi teminat altına alır. Evinizin bir teminat altında olduğunu bilmek evden uzaklaştığınız her an size güvende hissettir. […]


Category: Hizmetlerimiz

İşyeri Sigortası

İşyeri Sigortası, işyerinizin bina, demirbaş, dekorasyon, ham, yarı ham ve mamül emtiasına; yangın, yıldırım, infilak, duman, hırsızlık, sel, dahili su, araç çarpması, kar ağırlığı, komşuluk-kiracılık mesuliyeti, kötü niyetli hareketler, halk hareketleri, grev-lokavt, terör, fırtına, yer kayması, cam kırılması ve deprem teminatlarını enflasyona endeksli olarak kapsar. Bu sigorta ile, işyeri binanızı, muhteviyatınızı (demirbaş, makine-tesisat, emtea vb.) […]


Category: Hizmetlerimiz

Dask Doğal Afet Sigortası

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenler için geliştirilmiş bir sigorta sistemidir. DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde karşılar. Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı olarak teminat kapsamındadır: Temeller […]


Kasko Sigortası

 Sigortanın Konusu   Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır.   a) Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,  […]


Category: Hizmetlerimiz

Bireysel Emeklilik

Bireysel Emeklilik Sistemi (kısaca “BES”), kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel emeklilik sistemidir. Kişiler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir oluşturur. BES’in amaçları özetle şu şekilde sıralanabilir; Bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma […]