İhtiyari Mali Mesuliyet Poliçesi

Category: Blog

Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel ŞartlarıSigorta Teminatının Kapsamı Sigortacı, işbu poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafık Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder. İşbu sigorta, […]


2022 yılı Araç ve Eksoz Muayene Ücretleri, Araç Muayene Randevu

2022 Yılı Araç Muayene ve Eksoz Emisyon Muayene ücretleri Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker   :685,58 TL Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork  : 507,40 TL Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet  :258,42 TL 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca, muayene süresi geçirilen her araçtan, gecikilen […]


2022 Motorlu Taşıt Vergileri

01.01.2018 TARİHİ SONRASI TESCİL OLAN, OTOMOBİL,KAPTIKAÇTI, ARAZİ TAŞITLARI VB. ARAÇLAR 31.12.2017 TARİHİ ÖNCESİ TESCİL OLAN VE OTOMOBİL,KAPTIKAÇTI, ARAZİ TAŞITLARI VB DIŞINDAKİ ARAÇLAR Tutarlar, yıllık ödenecek tutardır. 1. Taksit Ocak Ayı sonuna kadar, 2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenebilir. NOT : Aracınızın yıllık Motorlu Taşıt Vergi tutarı, aracınızın kasko değerinin %5′ ini aşıyorsa sigorta acentelerinden temin edeceğiniz […]


Site Apartman Paket Sigorta Poliçesi

Category: Blog

Site, apartman gibi toplu yaşam alanları ile yönetici sorumlulukları için şimdi Site / Apartman Yönetimi Ortak Alan Paket Sigortası var! Siteler ve apartmanlar her gün yangından fırtınaya, hırsızlıktan sel-su baskınına sayısız riskle karşı karşıya kalıyor. Toplu yaşam alanları için geliştirilen Apartman Sigortası, tüm bu durumlara karşı güvence verirken, apartman ve site yöneticilerinin sorumluluklarını da tek […]


Asansör Sorumluluk Sigorta Poliçesi

Category: Blog

Sigortanın Teminatının Kapsamı: Madde 1 Bu sigorta, sözleşme ile daimi bakıma tabi olan ve marka, tip, kullanılış tarzı, taşıma kapasitesi ile bulunduğu yerin adresi, bu poliçede gösterilen asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucu üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.  Sigortacı, ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava […]


Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi

Category: Blog

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMATBu Tarife ve Talimat 2010/190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 2001/2443 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişik 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına […]


Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi

Category: Blog

Sigortanın Kapsamı Madde 1- Bu sigorta, Likit Petrol Gazı (LPG) tüpleyen firmaların, doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri vasıtasıyla veya doğrudan doğruya tüketiciye intikal ettirdikleri tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde infılaki, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, aşağıdaki şartlar dairesinde temin eder. Bu sigortayı, Likit Petrol Gazını […]


Muhasebeci,Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Sorumluluk Sigorta Poliçesi

Category: Blog

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VEYEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI KLOZU I. Kapsam 16 Mart 2006 tarihli ve 26110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak verilen bu kloz ile sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının poliçede belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken neden olduğu zarar dolayısıyla ödeyeceği tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa; a) […]


İşveren Sorumluluk Sigorta Poliçesi

Category: Blog

Sigortanın Teminatının KapsamıMadde 1-Bu poliçe, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı Kurum tarafından işverene karşı […]


Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Category: Blog

A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın KonusuSigortacı, sigorta ettiren tarafından 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna istinaden istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları, sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar teminat altına alır.Bu sigorta, sigorta ettirenin, sigorta konusu olaylar sonucunda kendisine yöneltilebilecek haksız taleplere karşı […]


Motorlu Taşıt Vergileri

Category: Blog

01.01.2018 TARİHİ SONRASI TESCİL OLAN, OTOMOBİL,KAPTIKAÇTI, ARAZİ TAŞITLARI VB. ARAÇLAR 01.01.2018 TARİHİ ÖNCESİ TESCİL OLAN VE OTOMOBİL,KAPTIKAÇTI, ARAZİ TAŞITLARI VB DIŞINDAKİ ARAÇLAR Tutarlar, yıllık ödenecek tutardır. 1. Taksit Ocak Ayı sonuna kadar, 2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenebilir. NOT : Aracınızın yıllık Motorlu Taşıt Vergi tutarı, aracınızın kasko değerinin %5′ ini aşıyorsa sigorta acentelerinden temin edeceğiniz formu vergi dairenize teslim ederek […]


Araç Kasko Sigortasında Teminat dışı kalan durumlar nelerdir?

Aracınızı hem trafikte seyir haldeyken hemde park halindeyken korumanın en ideal yolu kasko sigortası yaptırmaktır. Siz ne kadar dikkatli olursanız olun, trafikte oluşacak riskleri her zaman hesaplayamayabilirsiniz. Bu nedenle beklenmedik kazalara karışma, haklıyken haksız duruma düşme olasılıklarınız her an gerçek olabilir. Bir kazada karşı taraf hatalı ise sizin açınızdan maddi bir sorun yoktur. Ancak hatalı […]


Özel hastanelerde muayene olmak artık çok kolay!

Category: Videolar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Suspendisse interdum consectetur libero id. Integer malesuada nunc vel risus. Metus vulputate eu scelerisque felis imperdiet proin fermentum leo vel. Sapien pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et. Mattis rhoncus urna neque viverra justo nec. […]


Gerekli Bilgi ve Belgeler

Kaza anında aşağıdaki durumlardan herhangi birisi olması durumunda Anlaşmalı Tespit Tu tutanak DOLDURULMAYACAKTIR. Bu durumlarda 155 veya kaza mahalli Jandarma bölgesindeyse 156 numaralı telefondan trafik zabıtasına haber veriniz.  Kazaya bir aracın karışması (tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası ise), Taraflardan herhangi birinin sürücü belgesinin bulunmaması veya belgesinin kullandığı araç cinsi için yeterli olmaması, Araçlardan herhangi […]


Sigorta Firmaları (Hayat Dışı)

Category: Destek Hattı

AK SİGORTA – www.aksigorta.com.tr ALLIANZ SİGORTA – www.allianzsigorta.com.tr ANADOLU SİGORTA – www.anadolusigorta.com.tr ANKARA SİGORTA – www.ankarasigorta.com.tr ATLAS MUTUEL SİGORTA – www.atlasmutuel.com.tr AXA SİGORTA – www.axasigorta.com.tr BEREKET SİGORTA – www.bereketsigorta.com.tr CORPUS SİGORTA – www.corpussigorta.com.tr DOĞA SİGORTA – www.dogasigorta.com DUBAİ STAR SİGORTA – www.dubaistarr.com.tr ETHICA SİGORTA – www.ethicasigorta.com EUREKO SİGORTA – www.eurekosigorta.com.tr GENERALİ SİGORTA – www.generali.com.tr GRİ […]


Tıbbi Sorumluluk Sigortası

Category: Hizmetlerimiz

A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi, 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların (Değişik ibare:RG-26/7/2014-29072)poliçe kapsamındaki mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti […]


Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası

Category: Hizmetlerimiz

Avukatlarımızın profesyonel hayatları boyunca sayılamayacak kadar çok sayıda zorlu davaya baktıkları, yoğun tempoda müvekkillerine en iyi hizmeti sağladıkları yadsınamaz bir gerçektir. Ancak hepimiz iş hayatımızda sürekli dikkatli olmaya çalışsak da en beklenmedik anlarda, gözden kaçan noktalar veya ortaya çıkabilecek hatalar nedeniyle kendimizi zor durumda bulabiliriz. Niçin Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası ? İşte böyle hatalardan dolayı istenmeyen […]


Yangın Sigortası

Category: Hizmetlerimiz

Yangın sigortası, özel veya ticari amaçla kullanılan her türlü bina ve muhteviyatı ( bir ticarethane veya sanayi kuruluşunda bulunan makine tesisat, emtea, demirbaş), kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, infilak ile oluşan buhar, hararet ve duman gibi tehlikelerin neden olduğu fiziki hasarlara karşı sigortalıyı teminat altına alan sigortadır. Ayrıca, meydana gelmiş olan yangının söndürülmesinden oluşan muhtemel hasarı […]


Trafik Sigortası

Category: Hizmetlerimiz

Zorunlu trafik sigortası (ZTS), ilgili yasa gereği her aracın yaptırması gereken bir sigortadır. Zorunlu trafik sigortasının amacı, trafikteki bir aracın kazaya karışması durumunda, aracın karşı tarafa vereceği zararı belirli bir oranda karşılamasını sağlamaktır. Yani kaskodan farklı olarak zorunlu trafik sigortası, sigortayı yaptıran aracın değil, diğer tarafın hasarını karşılamakta kullanılır. Zorunlu trafik sigortası yaptırılmamış araçların trafiğe çıkması […]


Bitkisel Ürün ve Hayvan Hayat Sigortası

Category: Hizmetlerimiz

BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI Tüm bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Heyelan, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. Ayrıca; Meyvelerde Don riskinin neden olduğu Miktar Kaybı, Meyveler, Yaş Sebzeler ve Kesme Çiçeklerde Dolu riskinin neden olduğu Kalite Kaybı, teminatı isteğe bağlı olarak sigorta kapsamına alınabilir. SERA SİGORTASISera yapı malzemeleri, […]


Sağlık Sigortası

Category: Hizmetlerimiz

Sağlık sigortası kişilerin, ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve dolayısıyla geciktirilmesi mümkün olmayan tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren, ilaç harcamalarına karşı teminat veren ve tüm bu durumları kapsayan bir sağlık sigortasıdır. Acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumla karşılaşmanız durumunda tedavi amaçlı yapılması gereken harcamalarınızı güvence altına alır. Sigorta şirketleri tıbbi danışmanlarının […]


Oto Dışı Kaza Sigortası

Category: Hizmetlerimiz

Ticari yada kişisel faaliyetleriniz dolayısı ile karşılaşabileceğiniz tazminat talepleri sorumluluk sigortası başlığı altında yer alan ürün seçenekleri ile teminat altındadır. İşveren sorumluluk, 3. şahıs sorumluluk, tamirhane, otopark, garaj sorumluluk, asansör mali sorumluluk, mesleki sorumluluk, ürün sorumluluk ve ürün geri çağırma gibi sorumluluk poliçeleri ile ticari faaliyetleriniz nedeni ile oluşabilecek tazminat talepleri poliçe genel ve özel […]


Mühendislik Sigortası

Category: Hizmetlerimiz

İnşaat All Risk Sigortası: İnşaat all risk sigortası, inşaatın ön depolama safhasından başlar. Tahahhüt edilmiş işlerin kabulüne kadar geçen dönemde, müteahhit’in karşı karşıya kalabileceği ani ve beklenmedik riskler sonucu gerçekleşebilecek kayıp ve hasarları karşılar. Bu teminata ek olarak ek prim alınarak, teminata dahil edilebilecek riskleri, üçüncü şahıs mali mesuliyet , enkaz kaldırma, fazla mesai ve […]


Konut Sigortası

Category: Hizmetlerimiz

Evinizi ve ailenizi koruma altına alan en önemli sigortadır. Konut sigortaları evinizi yıkılmalardan, hırsızlıktan, terörden, sel/su baskınından, deprem, yer kayması , yangın  ve kazalardan korumayı amaçlayan bir sigorta çeşididir. Yeni gelen günün ne getireceği bilinmeyeceğinden konut sigortası yaşanabilecek risklere karşı sizi teminat altına alır. Evinizin bir teminat altında olduğunu bilmek evden uzaklaştığınız her an size güvende hissettir. […]


İşyeri Sigortası

Category: Hizmetlerimiz

İşyeri Sigortası, işyerinizin bina, demirbaş, dekorasyon, ham, yarı ham ve mamül emtiasına; yangın, yıldırım, infilak, duman, hırsızlık, sel, dahili su, araç çarpması, kar ağırlığı, komşuluk-kiracılık mesuliyeti, kötü niyetli hareketler, halk hareketleri, grev-lokavt, terör, fırtına, yer kayması, cam kırılması ve deprem teminatlarını enflasyona endeksli olarak kapsar. Bu sigorta ile, işyeri binanızı, muhteviyatınızı (demirbaş, makine-tesisat, emtea vb.) […]


Dask Doğal Afet Sigortası

Category: Hizmetlerimiz

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenler için geliştirilmiş bir sigorta sistemidir. DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde karşılar. Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı olarak teminat kapsamındadır: Temeller […]


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Category: Destek Hattı

Kişisel Verilen Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şen Murat Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi (“Şirket” veya “Şen Sigorta”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiToplanan Araç Bilgileri, Cookie Bilgileri, Eski Poliçe ve Hasar Bilgileri, Finansal […]


Kasko Sigortası

 Sigortanın Konusu   Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır.   a) Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,  […]


Bireysel Emeklilik

Category: Hizmetlerimiz

Bireysel Emeklilik Sistemi (kısaca “BES”), kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel emeklilik sistemidir. Kişiler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir oluşturur. BES’in amaçları özetle şu şekilde sıralanabilir; Bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma […]